Morlanda Scoutkår

– vi bedriver scouting i Ellös på ön Orust

Morlanda Scoutkår

Viktiga datum

 • 15 februari Ansökan om lokalt aktivitetsstöd [Orust kommun]
 • 1 mars [Orust kommun]
  • Registrering av föreningar
  • Registrering av föreningarnas drogpolicy
  • Ansökan om bidrag till upprustning
  • Ansökan om bidrag till egna verksamhetslokaler (lokalbidrag)
 • 15 april Verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport och revisionsberättelse [SSF]
 • 15 augusti Ansökan om lokalt aktivitetsstöd [Orust kommun]