Scoutmuseum

Scouternas historia är viktig att nedteckna för kommande generationer. Vad var det som hände och när hände det. Det är tyvärr inte bara att samla in massa papper, foton och märken. Man måste märka upp allt och det är det personerna som är engagerade i scouternas muséeverksamhet gör.


Scoutmuseet på Kjesäter

Märke Kjesäter scoutmuseumPå Kjesäter i Vingåker i anslutning till SSFs folkhögskola hittar du Svenska Scoutförbundets (SSF:s) scoutmuseum. Sedan 1987 är museet inrymt i den Östra flygeln vid slottet i en fristående byggnad. Museets samlingar består av föremål från scoutings historia i Sverige, bl.a. scoutdräkter. Två av de tre rummen ägnas åt en mera långsiktig basutställning, medan det tredje används till specialutställningar av olika slag.

Besök scoutmuseet på Kjesäters hemsida


Scoutmuseet i Göteborg

Märke Göteborgs scoutmuseum

I källaren på ett av SJ: s gamla kontor i Utby huserar Scoutmuseet i Göteborg. Här finns scoutmärken från hela världen, scoutkläder, lägermaterial samt tusentalet scoutböcker. Scoutmuseet vårdar även Scoutmonumentet i Slottsskogen som restes till minne av Ebbe Lieberarth 1959.

Besök Göteborgs Scoutmuseums hemsida


Scoutmuseet i Malmö

Märke Malmös scoutmuseum

På Hantverkaregatan 6 A i Malmö hittar man sedan 1991 ett av de fyra scoutmuseer som finns i Sverige. Museet är inrymt på nedre botten i ett stort hyreshus och alldeles granne till KFUKKFUM:s jugendpalats. I tre rum finns här samlat en del av scoutings snart 100-åriga historia. Väggar, bokhyllor och montrar är fyllda med föremål. Här finns de första upplagorna av ”Scouting for Boys” tillsammans med alla handböcker i scouting av olika årgångar.

Läs beskrivning om Malmö Scoutmuseum (PDF)


Nordvästra Skånes Scoutmuseum

Märke Nord västra Skånes scoutmuseum

Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening är en ideell förening som har till uppgift att samla och i lämpliga lokaler förvara och utställa föremål och urkunder som belyser scoutverksamheten i första hand i Nordvästra Skåne. Museet har lokaler i Raus Församlingshus, Kielergatan 25, RÅÅ. Museets lokaler ligger i källarplanet på Församlingshuset, ingång från västra sidan (nära Råå camping)

Besök Nordvästra Skånes Scoutmuseums hemsida