Morlanda Scoutkår

– vi bedriver scouting i Ellös på ön Orust

Morlanda Scoutkår

Förskjutet chiffer

Förskjutningschiffret är ett ganska enkelt och användbart chiffer. Det bygger på den principen att man helt enkelt förskjuter hela alfabetet åt något håll, ett eller flera steg. Om du förskjuter det ett steg framåt blir boktaven A ett B, C blir D osv.

Ex.

Förskjutet ett steg bakåt: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÃ…ÄÖ
—————————–
ÖABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÃ…Ä
Förskjutet två steg bakåt : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÃ…ÄÖ
—————————–
ÄÖABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÃ…
Förskjutet ett steg framåt: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÃ…ÄÖ
—————————–
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÃ…ÄÖA
Förskjutet två steg  framåt: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÃ…ÄÖ
—————————–
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÃ…ÄÖAB

En annan variant är ”årtalsförskjutning” där chiffernyckeln är ett årtal tex. 1945.
Bokstäverna förskjuts sedan 1,9,4 resp. 5 steg åt något håll.

Förskjutningschiffer teckensnitt
Det fungerar som vilket teckensnitt som helst, skriv bara in texten som du vill ha chiffrerad och ändra teckensnitt till: ”Chiffer forskjt5” (efter att du installerat teckensnittet) och texten blir chiffrerad.