Morlanda Scoutkår

– vi bedriver scouting i Ellös på ön Orust

Morlanda Scoutkår

Vår verksamhet

Vi gör barn och ungdomar redo för livet

Morlanda Scoutkår bedriver scouting på västra Orust med scoutstugan i Ellös som bas. Här träffas vi cirka en kväll per vecka. Vad vi gör då beror på vad scouterna själva har varit med och bestämt att vi ska göra. Tillsammans skapar scouterna och ledarna ett terminsprogram. Många gånger handlar programmet om att man ska öva sig på eller lära sig saker som man sedan får användning för när det händer på riktigt. En av scoutings metoder är friluftsliv varför stora delar av scoutprogrammet är förlagt utomhus. Vårt läge nära naturen ger oss otroligt fina förutsättningar

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller. Det innebär att alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och sin omgivning.

Barnen lär sig nya saker genom att göra dem – scouterna får själv prova, våga misslyckas och prova igen. Det är vad vi kallar Learning by doing. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gått bra och vad som gått mindre bra utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Scouterna drivs av ett lokalt och globalt samhällsengagemang. Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i vår närhet och ute i världen.

Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och sedda hos oss och få en trygg, rolig och lagom äventyrlig upplevelse i vår verksamhet. I Scouterna får barn och unga chansen att ha roligt i en trygg och drogfri miljö.

En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa tillfällen där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Men framförallt får barnen ha roligt, vara ute i naturen och träffa nya vänner!

Vill du vara med i scouterna?

Det finns flera olika sätt att vara delaktig i vår scoutkår. Läs mer på respektive sida.

Bli scout »
Bli ledare »

Är scouterna något du vill stödja?

Som stödmedlem kan du ge ett litet bidrag varje år till vår scoutkår. De pengar vi får in går direkt in i verksamheten så vi kan fortsätta bedriva scouting på västra Orust.

Bli stödmedlem »