Morlanda Scoutkår

– vi bedriver scouting i Ellös på ön Orust

Morlanda Scoutkår

Lag, löfte och valspråk

Scoutlagen

1. En Scout söker sin egen tro och respekterar andras.
2. En Scout är ärlig och pålitlig.
3. En Scout är vänlig och hjälpsam.
4. En Scout visar hänsyn och är en god kamrat.
5. En Scout möter svårigheter med gott humör.
6. En Scout lär känna och vårda naturen.
7. En Scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”

Scoutlagen är alltså en personlig bekräftelse från varje scout att han
eller hon vill leva efter scoutlagen.

Scouternas valspråk:  ”Var Redo”

Det är enligt scoutuppslagsboken en direkt översättning från engelskans Be Prepared.

Det engelska valspråket har samma begynnelsebokstäver som Baden-Powell.

Valspråket används på så sätt att ledaren uppmanar scouterna Var Redo
och då svarar dessa Alltid Redo.

Samtidigt som dessa ord uttalas gör man Scouthälsningen