Kanotmärket

KanotmärketFör att få Kanotmärket måste du:

РGenomf̦ra en hajk med kanot eller kajak
РKunna redog̦ra f̦r sj̦vett
– Kunna redogöra för och använda säkerhetsutrustning
– Genomföra kamraträddning frÃ¥n kanot/kajak
РKunna redog̦ra f̦r och utf̦ra olika paddlingstekniker
РKunna redog̦ra f̦r hur man packar i kanot/kajak