Morlanda Scoutkår

– vi bedriver scouting i Ellös på ön Orust

Morlanda Scoutkår

Knopar

Inom scouterna använder vi knopar för att bygga saker. När vi skall skarva rep och tampar är det också bra att kunna lite knopar. Knopar har används av människan i över 500.000 år. Främst förknippar vi knoparna med de gamla segelfartygen. Det var under denna tid som många knopar uppfanns.

Knop eller knut, från holländskans knoop som betyder ”knut”, kallas anordning använd för att sammanfoga tågvirke, rep, linor, trådar etc., för att fästa dem vid något, eller för att bilda ögla. Ordet knop används främst av scouter eller i samband med båtar.

Ordet knop avsåg ursprungligen endast sådan som gjordes på repet eller dess kardeler så att en kula bildades. Alla andra knutar, till exempel för att fästa rep, sammanfoga rep eller bilda öglor, kallades stek, från holländskans steek. Skillnaden är sedan länge utsuddad och bortglömd. Numera kan skillnaden istället sägas vara att knopar är knutar som man använder med medvetenhet om deras lämplighet för särskilda användningsområden medan knutar är knutar i största allmänhet.

Källa: Wikipedia

Andra sidor om knopar

Knopar på Wikipedia
Knepiga knopar

Knopar hos Hällans Scoutkår
Knopar.se knopar som hantverk