Morlanda Scoutkår

– vi bedriver scouting i Ellös på ön Orust

Morlanda Scoutkår

Chiffer

Chiffer är en hemlig skrift som man behöver en nyckel för att kunna lösa.
När man chiffrerar så kastar man runt eller byter ut bokstäver i ett meddelande.
Detta gör man för att ingen utomstående skall kunna lösa meddelandet.

Avsändaren och mottagaren av meddelandet har kommit överens om vilken nyckel som gäller.
När man skriver ett meddelande med chiffer så kallas det att man chiffrerar
(kodar, krypterar) meddelandet. Från början är meddelandet i klartext och när man
sedan har chiffrerat texten så har man ett chiffer.

När mottagaren sen översätter chiffret till klartext så säger man att han
dechiffrerar (avkodar, dekrypterar).

Hemliga meddelanden har används länge, och inom scouting har det funnits sedan rörelsen grundades.

Vanliga scoutchiffer har oftast nyckeln dold i meddelandet eller uppbyggnaden.