Patrullhajksmärken

Patrullhajksmärket grund

PatrullhajksmärketFör att få Patrullhajksmärket måste du:

РVara tredje ̴rs patrullscout
РPlanera en hajk med minst tv̴ ̦vernattningar
– Planera och inhandla mat
РRedog̦ra f̦r vilken utrustning som b̦r tas med och packa den patrullgemensamt
РOrganisera transport till och fr̴n hajken

Patrullhajksmärket skärgårdshajk

SkärgårdsmärketFör att få Skärgårdsmärket måste du:

– Ha tagit Patrullhajksmärket
– Genomföra en hajk i skärgÃ¥rdsmiljö, där minst en natt skall tillbringas under bar himmel.
– Tillverka ett minne med skärgÃ¥rdsmotiv
РKunna redog̦ra f̦r fem fiskemetoder och prova p̴ minst tv̴ av dem
– Kunna navigera med hjälp av sjökort
РKunna redog̦ra f̦r sj̦vett och sj̦regler
– Kunna simma 200 meter

Patrullhajksmärket vinterhajk

VinterhajksmärketFör att få Vinterhajksmärket måste du:

– Ha tagit Patrullhajksmärket
РGenomf̦ra en hajk vintertid
РKunna redog̦ra f̦r isvett
– Kunna redogöra för och använda säkerhetsutrustning
– Genomföra kamraträddning ur vak