Förskjutet chiffer

Förskjutningschiffret är ett ganska enkelt och användbart chiffer. Det bygger på den principen att man helt enkelt förskjuter hela alfabetet åt något håll, ett eller flera steg. Om du förskjuter det ett steg framåt blir boktaven A ett B, C blir D osv.

Ex.

Förskjutet ett steg bakåt: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
—————————–
ÖABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄ
Förskjutet två steg bakåt : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
—————————–
ÄÖABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ
Förskjutet ett steg framåt: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
—————————–
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖA
Förskjutet två steg  framåt: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
—————————–
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖAB

En annan variant är ”Ã¥rtalsförskjutning” där chiffernyckeln är ett Ã¥rtal tex. 1945.
Bokstäverna förskjuts sedan 1,9,4 resp. 5 steg åt något håll.

Förskjutningschiffer teckensnitt
Det fungerar som vilket teckensnitt som helst, skriv bara in texten som du vill ha chiffrerad och ändra teckensnitt till: ”Chiffer forskjt5” (efter att du installerat teckensnittet) och texten blir chiffrerad.