Morlanda Scoutkår

– vi bedriver scouting i Ellös på ön Orust

Morlanda Scoutkår
Höstterminen 2009

Knivbevis, yxbevis och orientering

Minior-/Juniorscoutmöte 2009-10-07

18:00 – 19:30 Vi började med upprop för att sedan ta till lekar. Detta möte var det lek och sedan träna på att utrymma scoutstugan via brandtrappan i händelse av brand.

De lekar vi lekte med miniorerna var kedjan, även kallad fisknätet och bollen i burken lektes den med.

När brandmännen var klara med sin inspektion inför brandövningen nästa vecka tog vi in scouterna till övervåningen. De fick lägga sig ner på golvet, sedan ljöd larmet och de fick krypa till brandtrappan och ut. När detta var klart samlade vi scouterna vid flaggstången för sjungning av scoutsång.

Junior-/Patrullmöte

19:30 – 21:00 Ett upprop startade vi med sedan bar det av in i scoutstugan för att träna på att gå i brandtrappan här med. Det var samma procedur med dessa scouter också, de fick lägga sig ner och sedan krypa bort till nödutgången vid brandtrappan.

När detta var avklarat var det kniv- och yxbevis som stod på agendan. När klockan närmade sig avslut samlades vi vid flaggstången för halning av flagga plus scoutsång.

3:dje års patrullscouter/äventyrare var idag ute på orientering i Hälleviksstrand. Mattias och Evelina hade satt ut nio olika kontroller som scouterna skulle leta upp. I scoutstugan fick scouterna ett chiffer, satellitbilder och kartor. De fick också frågan. Vart ska vi?

De började direkt lösa chiffret och tiden tickade iväg. Evelina och Mattias pressade scouterna på vart de skulle och till slut började dom titta på satellitbilderna. Ingen kunde riktigt säga vart de skulle men till sist hittade dom en karta som det stod Hälleviksstrand på. Sagt och gjort vi begav oss dit.

Vi stannade vid affären och släppte av scouterna. De delade upp sig i tre grupper för att hinna med alla nio kontrollerna. En var uppe på vid TV:masten, en vid kyrkan, en ute på trampolinen, osv. Det var ganska svårt att hitta lapparna med chiffer men strax före utsatt tid kom de tillbaka och hade några chiffer kvar att lösa.

Chiffren löste de snabbt tillsammans och när de la ihop siffrorna tillsammans med kompasskursen uppifrån TV-masten så diffade det på 3 poäng. Det var kompasskursen som strulade.

Mycket bra jobbat och vi avslutade med märkesutdelning på ångbåtsbryggan i Hälleviksstrand.